Các giấy tờ mẫu viện sau đại học Bách Khoa

1. CÁC GIẤY TỜ MẪU ĐÀO TẠO THẠC SĨ BÁCH KHOA HÀ NỘI

Mẫu đăng ký học

Mẫu bảo vệ luận văn Cao học

Mẫu giao đề tài luận văn Cao học

Mẫu khoa viện

Mẫu giấy tờ khác

2. CÁC GIẤY TỜ MẪU NGHIÊN CỨU SINH BÁCH KHOA:

 • Mẫu bản khai trích ngang của thầy hướng dẫn NCS
 • Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ
 • Nội dung tiếp thu ý kiến phản biện
 • Mẫu báo cáo 6 tháng
 • Mẫu giấy đề nghị 3 chuyên đề Tiến sĩ
 • Biên bản báo cáo Tiểu luận tổng quan
  Mẫu đơn đăng ký học phần bổ sung
  Mẫu phiếu kê khai học viên
 • Mẫu đơn đăng ký học phần tiến sĩ
 • Bảng ghi kết quả học phần tiến sĩ
 • Bảng thống kê các học phần tiến sĩ đã thực hiện
 • Mẫu đề án nhận nhiệm vụ đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng
 • Mẫu kế hoạch làm việc của nghiên cứu sinh/học viên cao học
 • Các mẫu biểu phục vụ bảo vệ cấp Cơ sở
 • Các mẫu biểu phục vụ bảo vệ cấp Trường
 • Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa quyết định giao đề tài và phân tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh
 • Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
 • Hướng dẫn làm thủ tục khi NCS có những thay đổi trong quá trình đào tạo
 • Mẫu đăng ký chương trình đào tạo
 • Mẫu đăng ký đề án 911


Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000868324
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
805
1386
22930
868324