Đội ngũ cán bộ Viện sau đại học Bách Khoa Hà Nội

Viện có 10 cán bộ bao gồm 03 lãnh đạo Viện và 07 chuyên viên. Lãnh đạo viện được phân công phụ trách các mảng công việc như sau:

Viện trưởng:

 

PGS. TS. Nguyễn Đắc Trung

 

Phụ trách chung và các công tác:

 • Tổ chức, nhân sự 
 • Quy hoạch phát triển
 • Tài chính
 • Tuyển sinh
 • Văn bằng, chứng chỉ
 • Văn bản, quy chế đào tạo

Email: trung.nguyendac

Điện thoại: (04)-38692115 máy lẻ 106

Phó Viện trưởng:

PGS.TS Hồ Hữu Hải.

 

Phụ trách mảng đào tạo thạc sĩ và các công tác:

 • Chương trình đào tạo
 • Sách, giáo trình
 • Hành chính, văn phòng, thông tin trang Web, ISO

Email: hai.hohuu

Điện thoại: (04)-38692115 máy lẻ 113

Phó Viện trưởng:

PGS.TS Vũ Văn Yêm.

 

Phụ trách mảng đào tạo Tiến sĩ và các công tác:

 • Cơ sở vật chất, thiết bị
 • Hợp tác quốc tế
 • Hệ thống thông tin, phần mềm  quản lý đào tạo SĐH.

Email: yem.vuvan

Điện thoại: (04)-38692115 máy lẻ 107

   

 Các chuyên viên đảm trách mảng chuyên môn:

Nội dung công việc

Đối tượng

Khóa

CV phụ trách

 1. Đào tạo thạc sĩ

Quản lý  hồ sơ học viên

HV CH  toàn trường

 

 

Khóa (A,B)
2009, 2011,..
(năm lẻ)

 

 

Lê Thu Giang
Email: giang.lethu1
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 108

Xác nhận điểm, chứng nhận học viên

HV CH  toàn trường

Xử lý  đơn học bổ sung, học lại, học nâng điểm, hoãn thi

HV CH toàn trường

Quyết định giao đề tài LVThS,đổi tên đề tài, đề tài, NHD,..

HV CH  toàn trường

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS

HV CH  tại trường

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  điểm toàn khóa

HV CH  tại trường

Các vấn đề liên quan điểm học phần

HV CH toàn trường

Quản lý  hồ sơ học viên

HV CH  toàn trường

 

 

Khóa (A,B)
2010, 2012,..
(năm chẵn)

 

 

Đỗ Thúy Lan
Email: lan.dothuy
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 109

Xác nhận điểm, chứng nhận học viên

HV CH  toàn trường

Xử lý  đơn học bổ sung, học lại, học nâng điểm, hoãn thi

HV CH toàn trường

Quyết định giao đề tài LVThS,đổi tên đề tài, đề tài, NHD,..

HV CH  toàn trường

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS

HV CH  tại trường

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  điểm toàn khóa

HV CH  tại trường

Các vấn đề liên quan điểm học phần

HV CH toàn trường

Kế hoạch học tập, thời khóa biểu

HV CH ngoài trường

Tất cả các khóa

 

 Lê Minh Thuyết
Email: thuyet.leminh
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 103

Xử lý thôi học, gia hạn

HV CH toàn trường

Tất cả các khóa

Cấp phát bằng thạc sĩ, Bảng điểm toàn khóa

HV CH toàn trường

Tất cả các khóa

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS

HV CH ngoài trường

Khóa (A,B)
2009 và 2010, 2012,..(năm chẵn)

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  điểm toàn khóa

HV CH ngoài trường

Đăng ký học các học phần

HV CH toàn trường

Tất cả các khóa

 

Nguyễn Huy Hùng
Email: hung.nguyenhuy
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 116

Nhận đơn tạm dừng (tiếp tục) học

HV CH toàn trường

Tất cả các khóa

Phòng học; Kế hoạch học tập, thời khóa biểu

HV CH tại  trường

Tất cả các khóa

Thủ tục cấp, cấp lại thẻ HV, mã số HV 

HV CH toàn trường

Tất cả các khóa

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS

HV CH  ngoài trường

Khóa (A,B)
2011, 2013,..
(năm lẻ)

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  điểm toàn khóa

HV CH ngoài trường

Chứng chỉ học phần ngoại ngữ

HV CH Toàn trường

Tất cả các khóa

Nguyễn Thanh Bình
Email: binh.nguyenthithanh
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 104

Thanh toán giảng dạy

Toàn trường

Tất cả các khóa

2. Đào tạo NCS

Quản lý mảng chuyên môn đào tạo NCS

Toàn trường

Tất cả các khóa

Trần Thanh Thủy
Email: thuy.tranthanh
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 110

Quản lý mảng chuyên môn đào tạo NCS

Toàn trường

Tất cả các khóa

Nguyễn Đức Giáp
Email: Giap.nguyenduc
ĐT: (04)-38692115 máy lẻ 105

Hướng dẫn gửi email cho cán bộ: Để bảo vệ địa chỉ email của cán bộ khỏi các email rác (spam mail), chúng tôi chỉ liệt kê tên người dùng (username) không đính kèm tên miền (domain name), theo danh sách ở trên. Nếu muốn gửi email, bạn hãy thêm phần tên miền vào phía sau tên người dùng như sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000368380
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
3808
0
19040
368380