HTML Site Map

Homepage Last updated: 2014, December 17

/ 30 pages
Cao học Bách Khoa Hà Nội | Lịch thi Cao học Bách Khoa | Viện sau đại học
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Thông tin đào tạo
Tin tức - Sự kiện
Góc sinh viên
Cao học Quản trị kinh doanh
Cao học Công nghệ thông tin
Cao học Sư phạm kỹ thuật
Cao học Kỹ thuật điện
Cao học Công nghệ môi trường
Cao học Công nghệ sinh học
Cao học Điện tử - Viễn thông
Văn bản - Quy chế
Các giấy tờ mẫu
Dành cho học viên
Đội ngũ cán bộ viện SĐH
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Thông tin đào tạo
Văn bản - Quy chế
Thông tin tuyển sinh
Thông tin đào tạo
Văn bản - Quy chế
    
doi-ngu-can-bo-vien-sdh/ 1 pages
Đội ngũ cán bộ Viện sau đại học Bách Khoa Hà Nội
    
download/
         
tuyen-sinh/
              
cao-hoc/ 6 pages
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/cao-hoc/TB_Tuyensinh2014_TA.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/cao-hoc/DS_Thu_le_phi_Du%20thi_2014.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/cao-hoc/DS_Mien_thi_Ngoai_ngu2015A.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/cao-hoc/Don_phuc_tra.doc
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/cao-hoc/DS-Nop-HS-du-thi.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/cao-hoc/GiayCamDoan.doc
              
chuong-trinh-dao-tao/ 5 pages
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao/37.Quan_tri_kinh_doanh.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao/Cong-nghe-thong-tin.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao/chuyen-nganh-su-pham-ky-thuat.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao/Chuyen-nganh-22-Ky-thuat-dien.pdf
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/tuyen-sinh/chuong-trinh-dao-tao/Chuyen-nganh-27-Cong-nghe-Moi-truong.pdf
         
van-ban-quy-che/ 5 pages
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/van-ban-quy-che/TongHopMauGiaoDeTai.doc
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/van-ban-quy-che/Quyetdinhbanhanh%20(5-8-08).doc
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/van-ban-quy-che/quychedaotaothacsy45-2008.doc
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/van-ban-quy-che/H.dan_LVCH.doc
http://caohocbachkhoahanoi.edu.vn/download/van-ban-quy-che/Quydinh_caohoc.doc
    
gioi-thieu/ 3 pages
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
    
goc-sinh-vien/ 2 pages
Góc sinh viên
Góc sinh viên
         
55-thu-gian/ 1 pages
Những câu nói Bất hủ của Thầy, Cô Đại học Bách Khoa khiến sinh viên "chết đứng"
    
thong-tin-dao-tao/ 12 pages
Ngoại ngữ
Cao học
Nghiên cứu sinh
Thông báo đăng ký học Tiếng anh trình độ B1 tháng 4/2015
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Cao học
Cao học
Cao học
Cao học
Ngoại ngữ
Cao học
         
cao-hoc/ 38 pages
Các môn học chuyển đổi Cao học ngành Quản trị kinh doanh Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kinh phí nộp hồ sơ, xét duyệt hồ sơ, lệ phí thi và ôn thi Cao học Bách Khoa tại Bắc Giang
Danh mục các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ áp dụng từ năm 2014
Danh mục chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội
Thông báo tổ chức thi học phần tiếng Anh sau đại học trình độ B1 và B2 ngày 13 tháng 12 năm 2014
Thông báo đóng học phí cao học đối với học viên khoá 2012,2013,2014
Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn cao học năm 2014
Thông báo nhận thẻ ATM của học viên cao học khoá 2014B
Thông báo kế hoạch học tập học kỳ thứ II – Khóa 2014A
Lịch học kỳ 3 Khóa 2013B năm học 2014-2015
Thông đóng học phí kỳ 1 khóa 2014A và học viên chưa hoàn thành học phí khóa 2013A,2013B
Thông báo lễ phát bằng thạc sĩ cho khóa cao học 2011,2012
Thông báo về việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh đăng ký (đợt 2) các học phần học kỳ 2014-2015 khóa 2013B, 2014A
Thông báo tạm dừng học đối các học viên khóa 2012B, 2013A, 2013B
Thông báo trích thu học phí bổ sung cho đợt quét ngày 20/06/2014 đối với khóa 2012B, 2013A,2013B và NCS khóa 2012B,2013B
Thông báo thực hiện thu học phí qua thẻ ATM đối với các lớp cao học khóa 2014A
Thông báo thu học phí cao học khóa 2012A, 2012B, 2013A, 2013B(Lần cuối)
Thông báo kế hoạch học tập học kỳ I – Khóa 2014A và kế hoạch đăng ký học lại cùng với khóa 2014A
Thông báo trích thu học phí bổ sung cho đợt quét ngày 20/02/2014 đối với khóa 2012B, 2013A,2013B
Thông báo quy định bảo vệ luận văn thạc sĩ kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014
Thông báo thu học phí cao học khóa 2012B, 2013A, 2013B (lần cuối)
Thông báo về việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh đăng ký (đợt 2) các học phần học kỳ 2 khóa 2013B
Thông báo thu học phí cao học khóa 2012B, 2013A, 2013B
Thông báo kế hoạch đăng ký học học kỳ 2 khóa 2013B
Thông báo thu học phí qua thẻ ATM đối với học viên các khóa 2012B và 2013A
Thông báo kế hoạch học tập học kỳ I – Khóa 2013B và kế hoạch đăng ký học lại cùng với khóa 2013B
Lịch học kỳ 3 Khóa 2012B năm học 2013-2014
Thông báo thu học phí nghiên cứu sinh năm học 2013-2014
Thông báo thay đổi thời gian lễ trao bằng thạc sĩ cho khóa cao học 2010, 2011, 2012A
Thông báo về việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh đăng ký (đợt 2) các học phần học kỳ 3 khóa 2012B
Thông báo thu học phí của các học viên cao học khóa 2013A (lần cuối)
Thông báo tạm dừng quá quá trình học tập học viên khóa 2012A và 2012B
Thông báo thu học phí đối với học viên cao học
Thông báo lịch học học kỳ 2 năm học 2012-2013 khóa 2012B
Thông báo thu học phí đối với học viên cao học (Đợt cuối)
Thông báo về việc đăng ký bổ sung và điều chỉnh đăng ký (đợt 2) các học phần học kỳ 2 khóa 2012B
Thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ 2 khóa 2012B
Thông báo thu học phí đối với học viên cao học (đợt thu bổ sung)
         
nghien-cuu-sinh/ 10 pages
Các chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ
Thông báo đóng học phí nghiên cứu sinh năm học 2014-2015
Thông báo đóng học phí qua thẻ ATM đối với nghiên cứu sinh khóa 2014
Thông báo nhận thẻ ATM của NCS 2014
NCS đăng ký tham dự Hội thảo tập huấn " Hướng dẫn cách viết và gửi đăng bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín"
Thông báo Đăng ký đề án 911 cho Nghiên cứu sinh khóa 2014 của trường ĐHBK Hà Nộ
Thông báo NCS nộp báo cáo 6 tháng và tiểu luận tổng quan
Thông báo thu học phí NCS các khóa 2009,2010, 2011,2012,2013
Lịch bảo vệ đề cương cho các thí sinh xét tuyển nghiên cứu sinh 2014
Lịch bảo vệ đề cương cho các thí sinh xét tuyển nghiên cứu sinh 2013
         
ngoai-ngu/ 21 pages
Thông báo đăng ký học Tiếng anh trình độ B1, B2 tháng 9/2014
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1,B2 thi ngày 02-08-2014(Sau phúc tra)
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1,B2 thi ngày 02-08-2014
Thông báo danh sách phòng thi tiếng Anh sau đại học trình độ tương đương B1, B2 Châu Âu ngày 02 tháng 08 năm 2014
Thông báo tổ chức thi học phần tiếng Anh sau đại học trình độ B1 và B2 ngày 02 tháng 08 năm 2014
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1 thi ngày 11-05-2014(Sau phúc tra)
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1 thi ngày 11-05-2014
Thông báo đăng ký học Tiếng anh trình độ B1,B2 tháng 5/2014
Thông báo danh sách phòng thi tiếng Anh sau đại học trình độ tương đương B1 Châu Âu ngày 11 tháng 05 năm 2014
Thông báo thay đổi lịch thi tiếng anh trình độ B1 ngày 10/05/2014
Thông báo đăng ký bổ sung thi Tiếng anh trình độ B1 ngày 10/05/2014
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1, B2 thi ngày 05-04-2014(Sau phúc tra)
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1,B2 thi ngày 05-04-2014
Thông báo danh sách phòng thi tiếng Anh sau đại học trình độ tương đương B1 ,B2 Châu Âu ngày 05 tháng 04 năm 2013
Thông báo tổ chức thi học phần tiếng Anh sau đại học trình độ B1 và B2 ngày 05 tháng 04 năm 2014
Kết quả thi học phần ngoại ngữ tiếng Anh sau đại học trình độ B1 thi ngày 09-11-2013
Thông báo danh sách phòng thi tiếng Anh sau đại học trình độ tương đương B1 Châu Âu ngày 09 tháng 11 năm 2013
Thông báo tổ chức thi học phần tiếng Anh sau đại học trình độ B1 ngày 09 tháng 11 năm 2013
Thông báo danh sách phòng thi tiếng Anh sau đại học trình độ tương đương B1 ,B2 Châu Âu ngày 03 và 04 tháng 08 năm 2013
Thông báo tổ chức thi học phần tiếng Anh sau đại học trình độ B1 và B2 ngày 03 tháng 08 năm 2013
Quy định về yêu cầu ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học
    
thong-tin-tuyen-sinh/ 5 pages
Cao học
Nghiên cứu sinh
Cao học
Cao học
Cao học
         
cao-hoc/ 21 pages
Tuyển sinh Cao học Bách Khoa đợt 2 năm 2015 tại Công thương Hà Nội
Tuyển sinh Cao học Bách Khoa Hà Nội đợt 1 năm 2015
Thông báo tuyển sinh Cao học Bách Khoa đợt 1 năm 2015 tại Bắc Giang
Lịch học các học phần bổ sung dự thi cao học đợt 1 năm 2015
Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ bằng tiếng anh năm 2014
Thông báo Lịch thi, Danh sách phòng thi và số báo danh kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2014
Thông báo danh sách thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự thi cao học đợt tháng 7/2014
Thông báo Lịch thi, Danh sách thí sinh dự thi Cao học đợt 2 năm 2014
Danh sách thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2015
Thông báo kết quả xét duyệt Hồ sơ cao học đợt 1 năm 2015
Thông báo tuyển sinh cao học Bách Khoa đợt 1 năm 2015
Thông báo phát giấy báo nhập học khóa 2014B
Thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học Bách Khoa (Đợt 2) năm 2014
Thông báo danh sách thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự thi cao học Bách Khoa đợt tháng 3/2014
Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014 Đại học Bách Khoa Hà Nội
Danh sách thí sinh được dự thi cao học đợt 2 năm 2012 (đã nộp lệ phí dự thi)
Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học đợt tháng 8/2012
Thông báo danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012
Thông báo không xét tuyển thẳng, miễn thi ngoại ngữ hệ thạc sĩ
Thông báo kết quả tuyển sinh Sau đại học (Đợt 1) năm 2012
Thông báo danh sách thí sinh và số báo danh kỳ thi tuyển sinh Cao học đợt tháng 03/2012
    
tin-tuc-su-kien/ 2 pages
Tin tức chung
Đào tạo
         
tin-tuc-chung/ 6 pages
Thông tin hội thảo khoa học quốc tế Cơ khí và Cơ khí chế tạo (Mechanical and Manufacturing Engineering) năm 2014
Thông báo chuyển địa điểm làm việc - Viện sau đại học
Thông báo đăng ký bổ sung mã số thuế thu nhập cá nhân đối với Cán bộ mời giảng
Hội thảo “Tăng cường công tác Hợp tác Quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo Sau đại học”
Thông báo chương trình học bổng AUN/SEED-NET 2010
Việt Nam và Anh hợp tác về đào tạo giáo dục
    
van-ban-quy-che/ 14 pages
Qui định về cách viết Bản tiếp thu các ý kiến của phản biện độc lập
Quy trình bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Thủ tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường
Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ theo Bộ GD&ĐT
Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học và tên chuyên ngành ghi trên quyết định cấp bằng của ĐHBK Hà Nội
Mẫu đề án Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Quy định về bằng, chứng chỉ đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ, điều kiện tốt nghiệp của học viên cao học và NCS Cao học Bách Khoa
Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học
Thông tư ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ
Quy định về học lại và đăng ký học Cao học Bách Khoa
Mẫu giao đề tài luận văn cao học
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 45-2008
Những qui định về đào tạo đối với học viên Cao học