Thông báo NCS nộp báo cáo 6 tháng và tiểu luận tổng quan

Thông báo NCS nộp báo cáo 6 tháng và tiểu luận tổng quan

Đề nghị các Nghiên cứu sinh (NCS) thực hiện các công việc sau:

  • NCS báo cáo công việc học tập nghiên cứu 6 tháng tại đơn vị chuyên môn trước 26/6/2014. Một bản báo cáo nộp cho Viện chuyên ngành/Viện nghiên cứu/TT nghiên cứu quản lý trực tiếp NCS, một bản nộp cho Viện Đào tạo Sau đại học trước ngày 27/6/2014.
  • NCS khóa 2013 hoàn thành báo cáo Tiểu luận tổng quan trước ngày 30/06/2014. Biên bản báo cáo Tiểu luận tổng quan nộp về Viện Đào tạo Sau đại học trước ngày 4/7/2014.
  • Nghiên cứu sinh khóa 2012 chú ý hoàn thành các học phần tiến sĩ và chuyên đề tiến sĩ.

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000365923
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
1351
0
6755
365923