Thông báo Học bổng Eramus Mundus Action 2 - Dự án GATE

Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng thông báo lần 2 - chương trình học bổng thuộc Dự án GATE - dự án hợp tác đào tạo, trao đổi cán bộ sinh viên từ châu Á sang châu Âu trong khuôn khổ Chương trình học bổng Eramus Mundus Action 2 được Cộng đồng Châu Âu tài trợ, Trường Đại học Johannes Kepler University Linz (JKU, CH Áo) điều phối.
Thông tin Dự án GATE (http://www.jku.at/gate)
1. Các trường tiếp nhận châu Âu gồm:
· Johannes Kepler University Linz (Áo, Trường điều phối)
· University of Tampere (Phần Lan)
· Université Pierre et Marie Curie (Pháp)
· Freie Universität Berlin (Đức)
· Corvinus University of Budapest (Hungary)
· Università degli Studi dell'Aquila (Ý)
· Universidad Politécnica de Valencia (TBN)
2. Các trường thành viên của Việt Nam
· Đại học Bách Khoa Hà Nội
· Đại học BKHCM
3. Loại học bổng:
Loại học bổng
Thời gian
Trợ cấp
Đại học
6-10 tháng
1000 Euro
Thạc sỹ
6 - 24 tháng
1000 Euro
Sau tiến sỹ
6-10 tháng
1800 Euro
Trao đổi cán bộ
1 tháng
2500 Euro
4. Lĩnh vực cấp học bổng:
+ http://www.jku.at/gate/content/e184388/
+ Lưu ý xem lĩnh vực đào tạo của từng trường tiếp nhận:
5. Số lượng học bổng: 22 suất
· Trao đổi sinh viên: 14 suất 10 tháng
· Thạc sỹ: 16 suất 10 tháng và 24 tháng
· NCS: 11 suất 10 tháng và 34 tháng:
· Sau Tiến sỹ: 4 suất 6 tháng
· Trao đổi Cán bộ: 8 suất 1 tháng
6. Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://www.jku.at/gate/content/e173403/
- Hạn nộp hồ sơ online: 31.1.2013
- Đăng ký nộp hồ sơ và nộp bản cứng (bản sao có công chứng) về phòng HTQT (C1-211) trước ngày 28/1/2013. Bản nộp về phòng HTQT yêu cầu có giấy chứng nhận là cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh ... của ĐHBK HN (bản gốc).