Thứ sáu, 28-11-2014
1. Sau khi nhận được phản biện độc lập, NCS và tập thể hướng dẫn nghiên cứu kỹ các ý kiến của phản biện và của cơ quan quản lí (nếu có) và viết Bản tiếp thu ý kiến của các phản biện độc lập theo mẫu sau đây. Trong Bản tiếp thu này phải...
Thứ sáu, 28-11-2014
1. Sau khi nghiên cứu sinh đã hoàn thành luận án và chương trình học tập quy định tại điều 14 Quy chế 18/2000, đã công bố nội dung chủ yếu của luận án trong ít nhất hai bài báo trên tạp chí khoa học, nghiên cứu sinh phải trình bày toàn bộ nội dung...
Thứ sáu, 28-11-2014
1.Sau khi nhận được Quyết định của Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước, nghiên cứu sinh nộp cho Viện đào tạo Sau đại học: - 60 bản tóm tắt luận án. - 08 bản luận án đã sửa chữa theo ý kiến của phản...
Thứ sáu, 28-11-2014
Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ theo Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ. tt1170_10-2009-TT-BGDDT.pdf ...
Thứ sáu, 28-11-2014
Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học và tên chuyên ngành ghi trên quyết định cấp bằng của ĐHBK Hà Nội Chi tiết ...
Thứ sáu, 28-11-2014
Mẫu đề án Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 Chi tiết ...
Thứ sáu, 28-11-2014
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  02 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định...
Thứ sáu, 28-11-2014
Quy định về bằng, chứng chỉ đạt yêu cầu trình độ ngoại ngữ, điều kiện tốt nghiệp của học viên cao học và NCS Cao học Bách Khoa Chi tiết ...
Thứ sáu, 28-11-2014
Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 và Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Bộ...

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000868051
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
532
1386
21565
868051