Thứ sáu, 28-11-2014
Ngày 28 tháng 02 năm 2011 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ. - Chi tiết thông tư - Phụ lục I- Phụ lục II- Phụ lục III- Phụ lục VI ...
Thứ sáu, 28-11-2014
Quy định về học lại và đăng ký học Cao học Bách Khoa Nhà trường thông báo tới các khoa, viện quản chuyên ngành và học viên cao học về việc đăng ký học phần và các học phần học lại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Thứ sáu, 28-11-2014
Mẫu giao đề tài luận văn cao học Theo quyđịnh Quản lý Đào tạo sau đại học, khoa/viên quản chuyên ngành sẽ lập danh sách đề tài và người hướng dẫn để học viên tự chọn. Học viên liên hệ với khoa/viện quản chuyên ngành để biết thêm các...
Thứ sáu, 28-11-2014
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 45-2008 Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 45/2008, từ năm học 2009 trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đào tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ và thực hiện theo quy chế 45. Quyetdinhbanhanh (5-8-08).doc...
Thứ sáu, 28-11-2014
Những qui định về đào tạo đối với học viên Cao học H.dan LVCH.doc Quydinh_caohoc.doc ...

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000801140
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
1540
2023
15305
801140