Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  02 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học.

TT04-2012.zip

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000368268
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
3696
0
18480
368268