Qui định về cách viết Bản tiếp thu các ý kiến của phản biện độc lập

1. Sau khi nhận được phản biện độc lập, NCS và tập thể hướng dẫn nghiên cứu kỹ các ý kiến của phản biện và của cơ quan quản lí (nếu có) và viết Bản tiếp thu ý kiến của các phản biện độc lập theo mẫu sau đây.

Trong Bản tiếp thu này phải trả lời tất cả  cac ý kiến mà cac phản biện đã nêu và  nêu rõ và cụ thể phần nào, mục nào ở trang bao nhiêu đã được sử chữa; những ý kiến nào được bảo lưu và tranh luận trong buổi bảo vệ; những ý kiến được giải trình trong Bản tiếp thu.

Bản tiếp thu này được đóng bìa mềm

 

Cuối cùng có chữ kí của NCS, tập thể hướng dẫn và Hiệu trưởng trường ĐHBKHN.

 

2. Trong trường hợp phản biện độc lập không yêu cầu đọc lại hoặc đã đồng ý cho bảo vệ, Nghiên cứu sinh nộp cho Trung tâm Sau đại học:

 

- 02 Bản tiếp thu ý kiến nhận xét của phản biện độc lập và

- 01 bản luận án đóng bìa cứng có đầy đủ các thông tin theo qui định

- 03 bảm tóm tắt luận án có đầy đủ thông tin theo qui định

- 01 cuốn tổng hợp các công trình đã công bố có đầy đủ thông tin.

NoiDungTiepThuYKienPhanBien.doc

TrangBia.doc

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn tuyển sinh:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

Tư vấn hồ sơ:

Tư vấn tuyển sinh Cao học

TƯ VẤN TUYỂN SINH CAO HỌC BÁCH KHOA
Email: caohocbachkhoahn@gmail.com
Tư vấn tuyển sinh: 0938.192.688

Thống kê truy cập

000365811
Hôm nay
Hôm qua
Tháng này
Tất cả
1239
0
6195
365811